Skip to main content
HOTLINE
0839 00 99 55

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin trên website Juna Spa

chính sách bảo mật thông tin

Juna Spa hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình với tất cả khách hàng. Juna Spa luôn tôn trọng thông tin cá nhân và những thông tin riêng tư của khách hàng. Hiện tại, website của Juna Spa được bảo mật bằng công nghệ tốt nhất nên bạn hoàn toàn yên tâm. 

Trong quá trình xử lý dữ liệu, thông tin, Juna Spa tuân thủ theo các nội dung bảo mật thông tin khách hàng: 

  • Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tại Spa: Thông tin khách hàng được lưu trữ tại file riêng của nội bộ Spa. Spa áp dụng các phần mềm bản quyền bảo mật thông tin tuyệt đối nên khách hàng có thể yên tâm.  
  • Đối với hình ảnh của khách hàng trải nghiệm dịch vụ, sản phẩm tại Juna Spa: 
  • Spa tôn trọng hình ảnh riêng tư của khách hàng, chúng tôi luôn hỏi ý kiến khách hàng trước khi sử dụng hình ảnh để đăng tải trên fanpage của Juna Spa hoặc hình ảnh dùng trên website chính của Spa. 
  • Ý kiến, đánh giá từ khách hàng đảm bảo đúng thông tin, dữ liệu, khách hàng cho phép đăng tải Juna SPa mới công khai trên trang cá nhân.
  • Không chia sẻ thông tin của khách hàng để trao đổi hoặc bán cho bên thứ 3: Juna Spa có cập nhật dữ liệu khách hàng để hoàn tất thủ tục bảo hành, chính sách khách hàng thân thiết để áp dụng theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, spa không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng thu thập từ website để bán, chia sẻ hay trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Spa. 
  • Đối với bình luận của khách hàng trên website hoặc trên fanpage: NKhi bạn bình luận trên website hoặc fanpage, bạn có thể cung cấp tên, email, địa chỉ, website trong cookie. Điều này giúp chuẩn hóa quy trình, tránh việc bạn phải nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm nên không ảnh hưởng đến việc khách hàng chia sẻ thông tin. 

Thông tin liên hệ: